Nhà phân phối chính thức các thương hiệu tại Việt Nam

GIC - Ấn Độ , ScaleTron - Canada , Monnit - Mỹ và JACO - Mỹ

Điện thoại tư vấn bán hàng 0984 61 69 69 - 08 62631344

Sensor không dây Monnit

  • Tìm thấy 23 sản phẩm
Cảm biến ánh sáng

Cảm biến ánh sáng

Mã hàng: MNS-4-W1-LS-LD
Cảm biến đếm xung

Cảm biến đếm xung

Mã hàng: MNS-4-W1-PC-01
Cảm biến đo ẩm ngủ cốc

Cảm biến đo ẩm ngủ cốc

Mã hàng: MNS-4-W1-HU-GP
Cảm biến đo điện trở

Cảm biến đo điện trở

Mã hàng: MNS-4-W1-RS-ST-L03
Cảm biến đo độ sáng

Cảm biến đo độ sáng

Mã hàng: MNS-4-LS
Cảm biến đo dòng điên DC

Cảm biến đo dòng điên DC

Mã hàng: MNS-4-W1-VM-001
Cảm biến độ nghiêng

Cảm biến độ nghiêng

Mã hàng: MNS-4-W1-AC-TL
Cảm biến khí CO

Cảm biến khí CO

Mã hàng: MNS-4-GS
Cảm biến la bàn

Cảm biến la bàn

Mã hàng: MNS-4-W1-CP-ST